http://xarxazande.net/esdeveniments/recherche/
http://eepurl.com/cs8oc9
http://activitatsdart.org/lindret-magnetic-amb-alba-mayol/
https://es-es.facebook.com/events/1758194574509916/
http://a-desk.org/magazine/tu-y-yo-significamos-algo/
https://laboratorisocialmetropolita.wordpress.com/2017/06/12/conexions/
http://www.cccanfelipa.cat/arts-visuals/convocatoria/
http://fabraicoats.bcn.cat/ca/node/1237
http://www.bolit.cat/cat/bolit-educa/bolit-mentor/edicio-2017-2018.html
https://www.facebook.com/events/494434577596962/
https://issuu.com/abmconfecciones/docs/periodico
https://www.hamacaonline.net/blog/fallo-de-la-convocatoria-hamaca-museo-reina-sofia-2017/
https://issuu.com/abmconfecciones/docs/dossier-expo-revolucio_n
https://hangar.org/en/residents/convocatories-residents/resultats-de-la-convocatoria-per-a-estades-llargues/

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1387577-aules-creatives.html
https://unlikely.net.au/issue-03/on-resignation
https://jacalibertaria.wordpress.com/artistas-j-a-c-a-2018/
http://a-desk.org/spotlight/la-espiritualidad-los-dias-del-plastiglomerado-aesf-mah-ginebra/
http://www.cccanfelipa.cat/arts-esceniques/cicles
http://www.cccanfelipa.cat/arts-visuals/1021-un-archivo-anarquico-en-los-parques/
http://www.cccanfelipa.cat/arts-visuals/1019-sobre-la-bellesa/
https://a-desk.org/magazine/sobre-el-estatuto-del-artista-el-compromiso-vital-y-el-amor-como-trampa/
https://www.graf.cat/es/febrer-2019-per-alba-mayol-curci/
https://puv.uv.es/l-espill-60.html
https://hangar.org/en/convocatories-3/resolucio-de-les-beques-dintercanvi-per-a-projectes-artistics-entre-stuttgart-i-barcelona/
http://oriolfontdevila.net/es/el-olvido-figurado-mas-alla-de-la-vanguardia-y-el-presentismo/
http://www.tea-tron.com/mambo/blog/2019/07/31/es-que-es-un-trance/
https://www.wkv-stuttgart.de/en/program/2019/querungen/shadows-of-language-travel-at-the-speed-of-light/
http://www.anomia.info/sector-3-waiting-room/
https://hangar.org/en/blocs/bloc-paratext/lucia-c-pino/
https://hangar.org/en/programa-hangar/training-program/english-poesia-tentacular-a-cargo-de-alba-mayol-curci/