recent work
writings
CGH
about
https://a-desk.org/en/magazine/sobre-el-estatuto-del-artista-el-compromiso-vital-y-el-amor-como-trampa/
https://www.graf.cat/es/febrer-2019-per-alba-mayol-curci/
https://hangar.org/en/convocatories-3/resolucio-de-les-beques-dintercanvi-per-a-projectes-artistics-entre-stuttgart-i-barcelona/